نمایش یک نتیجه

مغزی تبدیلی گالوانیزه (inch ۱/۲ * ۳/۴)

تبدیلی inch ۱/۲ *۳/۴ گالوانیزه یکی از محصولات فلزی مورد استفاده در صنایع ساختمانی، خودروسازی، دریایی و صنایع دیگر است.