نمایش یک نتیجه

لوله خم دو سربوشن ۲۰

لوله خم دو سربوشن ۲۰ به این معناست که این لوله دارای قطر ۲۰ اینچ است و دو سر آن