نمایش یک نتیجه

سه راه ۶۳ ۹۰ درجه (PVC)

سه راه ۶۳ ۹۰ درجه (PVC) یک نوع اتصال لوله‌های PVC است که برای اتصال سه بخش لوله در یک