در حال نمایش یک نتیجه

سه راه ” ۱/۲

سه راه ۱/۲ گالوانیزه در واقع یک تکه لوله با سه شاخه است که به صورت یک دوم طراحی شده