نمایش یک نتیجه

سه‌راه بازدید ۱۱۰ ۸۷/۵ درجه (pvc)

سه‌راه بازدید ۱۱۰ ۸۷/۵ درجه (pvc) یک نوع اتصال لوله‌های PVC است که برای اتصال سه بخش لوله در یک