نمایش یک نتیجه

زانو ۲۰ * ۹۰ درجه

یک نوع اتصال است که در صنعت لوله‌کشی و سیستم‌های آبیاری استفاده می‌شود. این نوع زانو به شکل یک زاویه