نمایش یک نتیجه

زانو شابلون زوج ۱/۲ * ۲۰

زانو شابلون زوج ۱/۲ * ۲۰ تک لایه، دارای دو زانو با شیب یک دوم متقابل است که توسط شابلون