نمایش یک نتیجه

زانو روپیچ ۱ * ۲۵ پنج لایه

زانو روپیچ ۱ * ۲۵ پنج لایه یک نوع اتصال لوله است که برای تغییر جهت لوله در یک زاویه