نمایش یک نتیجه

زانو خاردار ۱/۲* ۱۶ (۵ لایه)

زانو خاردار ۱/۲* ۱۶ (۵ لایه)، بیشتر در صنایعی مانند نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع شیمیایی، ساختمانی و تأسیساتی استفاده