نمایش یک نتیجه

زانو بوشن فلز ۱/۲* ۲۰ بست‌دار

در صنعت لوله، یک نوع اتصال است که برای تغییر جهت یک لوله با استفاده از زانو (با شیب ۱/۲)