نمایش یک نتیجه

زانو ۶۳ ۹۰ درجه استخری (pn16)

زانو ۶۳ درجه استخری با فشار PN16 یک قطعه اتصال لوله است که برای اتصال دو قطعه لوله با زاویه