نمایش یک نتیجه

رابط روپیچ ۱/۲ *۱۶ پنج لایه

رابط روپیچ یک دوم  یکی از روش‌های اتصال لوله‌های آب است که در آن از دو لایه روپیچی برای اتصال