نمایش دادن همه 2 نتیجه

بوشن یک سر فلز ۱/۲ در ۲۰

در صنعت لوله، یک نوع اتصال استفاده می‌شود که برای اتصال دو لوله با قطرهای متفاوت به یکدیگر استفاده می‌شود.

لوله خم دو سربوشن ۲۰

لوله خم دو سربوشن ۲۰ به این معناست که این لوله دارای قطر ۲۰ اینچ است و دو سر آن