نمایش یک نتیجه

بوشن یک سر فلز ۱/۲ در ۲۰

در صنعت لوله، یک نوع اتصال استفاده می‌شود که برای اتصال دو لوله با قطرهای متفاوت به یکدیگر استفاده می‌شود.