نمایش یک نتیجه

آسیابی ۱/۲ اینچ گالوانیزه

لولهٔ آسیابی ۱/۲ اینچ گالوانیزه دارای قطر داخلی حدوداً ۱/۲ اینچ است که حدوداً برابر با ۱۲/۷ میلیمتر است. قطر